top of page

Wed, Sep 28

|

Barnes Park

Monterey Park Fire Department COVID Vaccine

Get your FREE Pfizer and Moderna COVID-19 vaccine or booster shots! Find us on the grassy area east of the tennis courts between City Hall and the gym.

Monterey Park Fire Department COVID Vaccine
Monterey Park Fire Department COVID Vaccine

Time & Location

Sep 28, 2022, 9:00 AM – 12:00 PM

Barnes Park, 350 S Mc Pherrin Ave, Monterey Park, CA 91754, USA

About the event

FREE PFIZER AND MODERNA COVID-19 VACCINE OR BOOSTER SHOTS

FREE FLU SHOTS

FREE RAPID TEST KITS

 • NO APPOINTMENT NECESSARY
 • PLEASE BRING YOUR HEALTH INSURANCE CARD, VACCINATION CARD, AND VALID ID
 • EVERYONE 6 MONTHS OR OLDER IS ELIGIBLE PROVIDING SIX MONTHS HAVE PASSED SINCE RECEIVING THE SECOND DOSE OF THE PFIZER OR MODERNA VACCINE

Find us on the grassy area east of the tennis courts between the City Hall and the Gym

Eligibility for Bivalent Booster

 • Moderna Bivalent Booster is authorized and recommended for those 18 years and older.
 • Pfizer Bivalent Booster is authorized and recommended for those 12 years and older.
 • People cannot get a bivalent booster without first completing at least a primary series.
 • Age-appropriate homologous and heterologous boosters allowed; there is no preference.
 • The bivalent booster recommendation replaces previous booster recommendations for people 12 years and older.

DOSIS DE REFUERZO PFIZER Y MODERNA PARA COVID-19 GRATIS

VACUNAS CONTRA LA GRIPE

KITS DE PRUEBA RÁPIDA GRATIS

 • NO SE REQUIERE CITA
 • PUEDE SER REQUERIDO SEGURO MÉDICO
 • TODOS LOS MAYORES DE 6 MESES DE EDAD SON ELEGIBLES SI HAN PASADO SEIS MESES DESDE QUE RECIBIERON LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA PFIZER O MODERNA

Encuéntrenos en el área de césped al este de las canchas de tenis entre el Ayuntamiento y el Gimnasio

免费注射辉瑞和莫德那 新冠疫苗加强剂

免费流感疫苗

免费快速测试新冠肺炎

 • ⽆需事先登记
 • 请携带医疗保险相关资料
 • 年龄在6個⽉以上但前提是在接种 第⼆剂辉瑞或莫德那6个⽉后 均符合资格

在市政厅和健⾝房之间的⽹球场以东的 草地上可以找到我们

MIỄN PHÍ MŨI TIÊM TĂNG CƯỜNG PFIZER VÀ MODERNA PHÒNG NGỪA COVID-19

Vắc xin Cúm miễn phí

Miễn phí hộp thử nghiệm nhanh COVID-19

 • KHÔNG CẦN LẤY HẸN
 • CÓ THỂ BẮT BUỘC CÓ BẢO HIỂM Y TẾ
 • MỌI NGƯỜI TỪ 6 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN ĐỀU ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẾU SÁU THÁNG ĐÃ QUA KỂ TỪ LÚC BẠN TIÊM MŨI THỨ HAI CỦA PFIZER HOẶC MODERNA VẮC-XIN.

Tìm chúng tôi trên khu cỏ phía đông sân tennis giữa Tòa Thị Chính và Phòng Tập Thể Dục

Share this event

Food Box Delivery

Event Info

bottom of page